ساعات کاری دفتر ترجمه

ساعات کاری دفتر ترجمه رسمی مدرن- ۱۱۰۳، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر؛ پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۹ صبح تا یک بعد‌ازظهر.