نرخ ترجمه غیررسمی

تعیین نرخی دقیق و مشخص برای ترجمه غیررسمی کار بسیار دشواری است که به عواملی نظیر دشواری متن، انتظارات مشتری، تبحر مترجم، بازه زمانی و غیره بستگی دارد. علاوه بر این قالب مورد نظر اعم از نوشتاری یا شفاهی، فیلم و از این دست موارد بر قیمت ترجمه تأثیر می‌گذارند. برای اطلاع از هزینه ترجمه می‌توانید از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید.