نرخ‌نامه ترجمه رسمی

ترجمه رسمی فرآیندی است که زیر نظر اداره کل مترجمان رسمی قوه قضائیه صورت می‌گیرد. این اداره در هر سال با همکاری کانون مترجمان رسمی نرخ‌نامه‌ای را تهیه و به دفاتر ترجمه رسمی یا همان دارالترجمه رسمی ابلاغ می‌کند. نرخ‌نامه سال ۱۳۹۸ را می‌توانید با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود کنید: